Palplanş – Palplanj

Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini tabi şev açısından daha dik açı ile tutmak kayma göçme ihtimali olan zeminlerin yıkılmasının engellemek, bir binanın bodrum duvarlarını oluşturmak. Kıyıların erozyondan veya taşkınlardan korunmasını sağlamak, köprülerde kenar ayak görevi yapmak, derin çukurların yan duvarlarını tutmak gibi amaçlara hizmet vermek için inşaa olunan düşey yada düşeye yakın geçişi sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Çelik palplanj profillerin zemine birbirine bağlantılı olarak çakılması ve gerekirse geriye ankrajlarla bağlanması suretiyle inşa edilirler. Bu duvarların diğerlerine göre pek çok avantajları olduğundan daha yaygın kullanıma sahiptir.Bunların en önemli özellikleri şunlardır.

 • Yüksek çakma dayanımı özelliği
  Nisbeten hafif malzeme olması
  Tekrar kullanılabilmesi
  Su altında ve üstünde çok uzun süre hizmet verebilmesi
  Kazıkların kaynakla veya vidalanarak rahatlıkla uzatilabilmesi
  Eklem yerlerinin deformasyon eğiliminin az olması
  İstenilen durumlara göre malzeme seçiminin yapılabilmesi

Genellikle altyapı projelerinde kullanılan bu sistem özel olarak üretilmiş çelik levhaların birbirine monte edilerek hidrolik veya dizel çakıcılar yardımı ile yere çakılması ve çalışılacak alanın korumaya alınmasına yardımcı olur.

Kullanım alanları;
Kumlu,bataklık ve gevşek zeminlerin kazı yapıldıktan sonra göçmesini önlemek,
Kazı içerisinde çalışanların daha güvenli bir ortamda çalışmasına olanak sağlamak,
Sulak arazilerde yapılacak olan kazılar için su geçirimsizlik perdesi oluşturmak
Palplanj uygulandığı alanda derin kazı işlemi bittikten sonra çakılan levhalar yine aynı makinalar yardımı ile demontajı yapılır böylece diğer kazık türlerinde olduğu gibi kalıcı olarak uygulanmak zorunda değildir bu da hem zaman hem maliyet açısından işverene fayda sağlamaktadır.

← Önceki